Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
USA
Xuất hiện:
19 Tháng sáu 2018
Châm ngôn
World Leader
Giới thiệu về
We want Americans to join our clan to find teammates, games, and help build up our AOE community!
Trang web
Xếp hạng của Team
USA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[USA]Discern Người lập Team 19 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 6:48 am
[USA]Spring Team Captain 18 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 8:04 am
[USA]AsteriskRAY Team Captain 26 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]ArtOfTheTroll Team Captain 6 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]SirGibson Thành viên 8 Tháng tám 2018 18 Tháng tám 2018 - 5:30 am
[USA]Superfluous Thành viên 6 Tháng bảy 2018 16 Tháng tám 2018 - 4:31 pm
[USA]SilverHawk Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 8:20 am
[USA]Wrath_27 Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm nay, 4:17 am
[USA]we3kings Thành viên 21 Tháng bảy 2018 16 Tháng tám 2018 - 11:40 am
[USA]_Scotty Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 4:41 pm
[USA]__Trump__ Thành viên 29 Tháng bảy 2018 29 Tháng bảy 2018 - 2:02 am
[USA]Sivadkaz Thành viên Hôm qua, 7:42 pm Đã online đượcNew Player Lobby
[USA]Snowshawnskate Thành viên 19 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:55 pm
[USA]bullmeister Thành viên 7 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 4:25 am
[USA]Baryon Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:21 am
[USA]KnightMayor93 Thành viên 13 Tháng tám 2018 Hôm nay, 4:58 am
[USA]RedFox_ Thành viên 8 Tháng tám 2018 18 Tháng tám 2018 - 10:39 pm
[USA]Outpost_Malone Thành viên 12 Tháng tám 2018 Hôm nay, 3:33 am
[USA]DockBlocker Thành viên 18 Tháng tám 2018 Hôm nay, 11:52 am
[USA]sheldosd77 Thành viên 11 Tháng tám 2018 Online ngay!
[USA]roth8277 Thành viên 21 Tháng bảy 2018 30 Tháng bảy 2018 - 6:27 am
[USA]_MilenKo Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 8:32 pm
[USA]StSnoopy Thành viên 4 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 6:48 pm
[USA]_Locke Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 1:15 pm
[USA]IamKilroy Thành viên 23 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 6:44 am
[USA]BRIAN___ Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm nay, 5:12 pm
[USA]AlphaAndOmega Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 3:39 am
[USA]Uhtredshield Thành viên 26 Tháng bảy 2018 16 Tháng tám 2018 - 6:56 pm
[USA]Jacobs Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 7:45 am
[USA]Potroast Thành viên 7 Tháng tám 2018 10 Tháng tám 2018 - 1:02 am
[USA]_Angrenost_ Thành viên 13 Tháng tám 2018 13 Tháng tám 2018 - 3:13 pm
[USA]o_PYRO_o Thành viên 17 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:28 pm
[USA]MiniMog Thành viên 7 Tháng tám 2018 Hôm nay, 7:30 am
[USA]Troy Thành viên 13 Tháng tám 2018 15 Tháng tám 2018 - 4:51 am
[USA]Tuang Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:03 am
[USA]Jomenall Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Tocaraca Thành viên 24 Tháng bảy 2018 18 Tháng tám 2018 - 5:42 am
[USA]Willis_35 Thành viên 17 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:23 pm
[USA]TheBoothman Thành viên Hôm qua, 2:38 am Hôm nay, 6:43 am